Żywy Różaniec

ŻYWY RÓŻANIEC DOROSŁYCH

Zaprzysiężenie pierwszej Róży miało miejsce w 2011 roku. Obecnie wspólnota Żywego Różańca liczy cztery Róże:

 1. pod wezwaniem św. Jana Pawła II
 2. pod wezwaniem Matki Bożej, Jasnogórskiej Pani
 3. pod wezwaniem św. o. Pio.
 4. pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego
   

Wspólnotę Żywego Różańca łączą więzy przyjaźni i wzajemnej odpowiedzialności – każdy modli się za każdego. Pod koniec roku, członkowie otrzymują rozpisane na cały nowy rok intencje i harmonogram tajemnic różańcowych na poszczególne miesiące. Zmiana tajemnic ma miejsce w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w tym dniu również za członków Żywego Różańca jest odprawiana w Świątyni Msza św. Uczestnictwo we wspólnocie modlitewnej jest nieodpłatne, a codzienne odmawianie jednego dziesiątka różańca nie takie czasochłonne. Odruch systematycznej modlitwy pojawia się bardzo szybko. Relacje członków wspólnoty są nieodpartym dowodem na łaski jakie wypraszają dla siebie i bliskich, wystarczy ziarenko wiary, niczym jeden paciorek z różańca, aby zaufać słowom świętych:

 • To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie. (Obietnica Matki Bożej przekazana przez bł. Alana de Rupe)
 • Nie ma problemu w życiu, którego by nie można było rozwiązać za pomocą różańca (św. Łucja)
 • Z ta bronią nie rozstawaj się nigdy. Zawsze odmawiaj różaniec. (św. o. Pio)
 • Proszę Was odmawiajcie różaniec. (św. Jan Paweł II)

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca posiadają na mocy indultu Stolicy Apostolskiej przywilej dostąpienia odpustu zupełnego, osiem razy w roku pod zwykłymi warunkami.

Każda Róża Różańcowa składa się z dwudziestu osób. Wspiera ją zelator, który współdziała z założycielką i ks. Proboszczem. Nowe Róże składają w kościele uroczystą przysięgę. Imiona członków są zapisywane w Księdze Żywego Różańca, co obliguje do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca wraz z intencjami, w miarę możliwości do udziału raz w miesiącu we Mszy św. za Żywy Różaniec, do włączania się w działania na rzecz parafii, do rozszerzania czci NMP, do udziału w ewentualnym pogrzebie członka Żywego Różańca.

Obecnie powstaje czwarta Róża Różańcowa, pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza, ze względu na planowane umieszczenie relikwii Świętego w Świątyni. Zachęcamy osoby dorosłe do przystąpienia do tej Róży, szczególnie dziadków i rodziców zatroskanych o los swoich dzieci. Ten Święty jest nadzwyczaj hojny, jako patron wyprasza dostatek i mądrość tak potrzebną w gąszczu pułapek dzisiejszego świata. Zapisy można kierować e-mailowo: honorata.rozaniec@gmail.com lub na adres parafii: parafia@centrumopatrznosci.pl.

Każda nowa Róża może mieć swoje intencje, za które 20 osób codziennie będzie się modlić na dziesiątku różańca.

Wymienione na wstępie Róże Różańcowe Wspólnoty w tym roku modlą się w intencjach:

 • Aby miłość, pokój, uzdrowienie, mądrość, dostatek i wszelkie łaski, którymi pragnie obdarzać nas Bóg, były obecne w naszej doczesności względem nas, kapłanów i wiernych z parafii, w Świętej Opatrzności Boga, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
 • Pozdrawiają NMP – Bądź pozdrowiona Maryjo bez grzechu poczęta i krótko proszą patronów i patronki o modlitwę także św. Michała Archanioła.
 • Dołączają się do próśb w Intencjach Papieskich, rozpisanych na poszczególne miesiące za Kościół na całym świecie.

Wspólnota Żywego Różańca spotyka się na wspólnych biesiadach z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego.

Planowane są jednodniowe pielgrzymki do Sanktuariów Kultu Maryjnego.

Wszystkim, którzy przeczytali powyższą informacje o Żywym Różańcu Dorosłych, niech Miłosierny Pan Bóg błogosławi, otacza miłością i zdrowiem.

Szczęść Boże

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej