Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym „Przymierze”

WSPÓLNOTA KATOLICKIEJ ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM „PRZYMIERZE”

Lider wspólnoty: Mateusz Karski (e-mail: wspolnota@wspolnota-przymierze.pl)

Opiekun wspólnoty: ks. Marcin Ziajkowicz (e-mail: xmarcin@parafiaopatrznoscibozej.pl)

Strona internetowa wspólnoty

Miejsce spotkań: Świątynia Opatrzności Bożej, dolny kościół (Panteon Wielkich Polaków)
Czas spotkań: poniedziałek, godz. 19.30 (rozpoczyna się adoracją Najświętszego Sakramentu).

Ostatni piątek miesiąca o godz. 20.00 wspólnota prowadzi Wieczór dla Jezusa.

Wspólnota „Przymierze” powstała na początku roku 2014, jako naturalne następstwo Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO) w naszej parafii. Bogactwem i fundamentem wzrostu wspólnoty jest sam Jezus oraz nasza parafia, w której wzrastamy.

Charyzmatem Wspólnoty „Przymierze” jest adorowanie i uwielbianie Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a dopiero potem dzielenie się Dobrą Nowiną z innymi osobami w życiu codziennym, w rodzinie, w pracy, w parafii i podczas ewangelizacji oraz wszędzie tam, gdzie posyła nas Jezus Chrystus.

W każdy ostatni piątek miesiąca wspólnota prowadzi Wieczór dla Jezusa. Jest to czuwanie modlitewno-adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem połączone z modlitwą o uzdrowienie. Czuwanie łączy we wspólnym uwielbieniu różne grupy modlitewne naszej parafii oraz gromadzi licznie przybyłych gości.

Każdy we wspólnocie jest darem wraz ze wszystkimi swymi talentami i osobowością. We wspólnocie funkcjonuje 9 diakonii,  w których każdy może ofiarować Bogu swoją pracę i czas na rzecz wsparcia i wzrostu wspólnoty:

  1. Diakonia liturgiczna
  2. Diakonia muzyczna
  3. Diakonia organizacyjna
  4. Diakonia modlitwy wstawienniczej
  5. Diakonia modlitwy osłonowej
  6. Diakonia medialna
  7. Diakonia charytatywna
  8. Diakonia ewangelizacyjna
  9. Diakonia integracyjna

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej