Rycerstwo Niepokalanej

 „Postępujmy tak, by inni kochali Niepokalaną jak my, a nawet bardziej"

Rok fatimski 2017, który wielu z nas przeżywało w szczególnej łączności z Maryją, zaowocował w naszych sercach pragnieniem podążania dalej razem z Nią, zawierzenia Jej swojego życia i oddania się Jej na służbę na wzór św. Maksymiliana Kolbe. Pragnienie to stało się fundamentem powstania w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia 2017 r.) wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii.

Narodzinom wspólnoty towarzyszyli wiceprezes Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” o. Robert Maria Stachowiak, który dokonał pasowania nowych Rycerzy i Rycerek, a także proboszcz ks. Tadeusz Aleksandrowicz, który wręczył każdemu Cudowny Medalik Niepokalanej oraz dyplomik członkostwa w MI.

Opiekun duchowy: ks. proboszcz Tadeusz Aleksandrowicz

Zapraszamy do Wspólnoty także Ciebie!

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w środę w Instytucie Papieża Jana Pawła II. Prosimy o kontakt z nami w celu potwierdzania terminu spotkania.

Zapisać się można w każdej chwili.

Kontakt e-mail: niepokalana.wilanow@gmail.com

 

Informacje można otrzymać e-mailem lub w zakrystii u:

Opiekuna duchowego MI ks. Tadeusza Aleksandrowicza
Animatora MI Macieja Świderskiego
Kościelnego (MI)  

 

Z A P R O S Z E N I A
Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (11 kwietnia – 13 maja 2020 r.)

Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi
według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

11 kwietnia – 13 maja 2020 r.

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej zaprasza do rozpoczęcia 33 dniowych ćwiczeń duchowych w celu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, które rozpoczynamy samodzielnie w domach w sobotę 11 kwietnia.

Cały okres ćwiczeń duchowych wiąże się z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki pt. „Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort” (1673-1716).

 Ważne

Zakończenie ćwiczeń duchowych i zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort odbędzie się święto Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej w środę 13 maja o godz. 18.00. Podczas wieczornej Mszy św. odbędzie się uroczysty „Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi”. Tego dnia Rycerze Niepokalanej mogą uzyskać odpust zupełny.

REGUŁA REKOLEKCJI

Rekolekcje wszyscy zaczynamy indywidualnie w swoich domach i przez 33 dni zgodnie z powyższą książką, czytamy fragmenty przeznaczone do rozważenia na każdy dzień rekolekcji (trzeba przeznaczyć około 30 minut dziennie na ćwiczenia duchowe). Wiąże się to z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki.

Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata, aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa.

Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na trzy tygodniowe okresy:

 1. poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, swoje grzechy, słabości i cnoty;
 2. poznajemy godność, przywileje i cnoty Maryi;
 3. poznajemy Jezusa i Jego zbawcze dzieło.

Po 33 dniach przygotowań nastąpi uroczyste Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

WAŻNE DATY

 • 11 kwietnia (II sobota) – rozpoczynamy rekolekcje zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi w swoich domach – ćwiczenia duchowe przez 33 dni.

 • 25 kwietnia (sobota), godz. 19.00 (ZMIANA!) – konferencja MI ks. Piotra dotycząca podsumowania pierwszych 12 dni ćwiczeń duchowych na temat kształtowania w sobie cnót: skromności, samozaparcia, pokory, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i prawdomówności.

  W załączeniu przesyłamy nagranie ks. Piotra Celejewskiego dotyczące podsumowania pierwszego okresu 33-dniowych ćwiczeń duchowych w celu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
  Pierwotnie konferencja miała odbyć się 25 kwietnia po Mszy św. o godz. 19.00. Niestety z powodu epidemii jest to niemożliwe.
 
 • 4 maja (poniedziałek), godz. 19.00 – konferencja ks. Piotra dotycząca następnych 21 dni ćwiczeń duchowych na temat poznawania Chrystusa i Maryi, składające się z 3 okresów wzbudzenie w sobie aktu żalu za grzechy. Poznawania naśladowania cnót Matki Bożej i praktykowanie aktów miłości Boga i bliźniego, na staraniu się o radosne znoszenie cierpień i na proszeniu Boga o łaskę wybaczania każdej doznanej krzywdy.

 • 13 maja (święto Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej; środa) – uroczyste zawierzenie się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta podczas Mszy św. o godz. 18.00. Odpust zupełny dla Rycerstwa Niepokalanej. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, do wzięcia udziału w Zawierzeniu Jezusowi przez ręce Maryi Zaproście również swoich przyjaciół, rodzinę, znajomych. Naprawdę warto. Jest to niesamowite przeżycie duchowe przeżywane razem z Maryją, która nas prowadzi do Jezusa!

Kontakt do organizatorów

Rycerstwo Niepokalanej


niepokalana.wilanow@gmail.com 

Dzień Mazowieckiej Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej (16 listopada 2019 r.)

Dzień Mazowieckiej Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
„Oddychać Maryją” – świadectwo życia kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski

PROGRAM

I. Rycerstwo Niepokalanej na Mazowszu

11.00
 
    rejestracja / kawa i herbata dolny kościół

11.10
 
    „Maryja, kobieta pokory”
ks. Piotr Celejewski, opiekun duchowy MI w parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie
dolny kościół

11.25
 
    „Nowe stulecie wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej na Mazowszu”
o. Stanisław Piętka OFMConv, prezes narodowy MI
górny kościół
         
II. Eucharystia
 
12.00     Msza św. górny kościół
         
III. Konferencja

13.00
 
    Przywitanie gości i otwarcie konferencji
ks. proboszcz Tadeusz Aleksandrowicz i ks. Piotr Celejewski
dolny kościół

13.10

 
    „Oddychać Maryją, świadectwo życia kard. Stefana Wyszyńskiego”
Anna Rastawicka, Instytut Prymasa Wyszyńskiego
dolny kościół

13.30
 
    „Służba Kościołowi sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego w więzieniu 1953-1956 błogosławione owoce”
o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap, wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym Prymasa Stefana Wyszyńskiego
dolny kościół

14.00
 
    „Prymas Tysiąclecia, jako apostoł Niepokalanej”
o. Stanisław Piętka OFMConv
dolny kościół

14.20
 
    Dyskusja
prowadzący: red. Bogdan Rymanowski (Telewizja Polsat)
dolny kościół

15.30
 
    ciepły posiłek / kawa i herbata dolny kościół
         
IV. Film (Kinoteka MI św. Maksymiliana Kolbe)
16.00     „Prymas. Trzy lata z tysiąca”, reż. T. Kotlarczyk sala nr 2
w Instytucie Papieża
Jana Pawła II

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 12 listopada na adres e-mail: niepokalana.wilanow@gmail.com
Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (20 lutego – 25 marca 2019 r.)

20 lutego – 25 marca 2019 r.

20 lutego – indywidualne rozpoczęcie 33 dniowych ćwiczeń duchowych

Okres ćwiczeń duchowych wiąże się z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki pt. „Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort”.

Tego dnia osoby chętne serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 połączoną z konferencją o. Mihovila Filipovića SMM, przełożonego Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Montfortanów w Polsce.

25 marca – zakończenie ćwiczeń duchowych i zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się uroczysty „Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi”. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej mogą uzyskać odpust zupełny.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie, odmawiając Akt Zawierzenia w Kościele lub w kaplicy (zalecane jest przyjęcie Komunii św. tego dnia, ale nie jest to warunek konieczny).

REGUŁA REKOLEKCJI

Rekolekcje zaczynamy indywidualnie w swoich domach i przez 33 dni zgodnie z powyższą książką, czytamy fragmenty przeznaczone do rozważenia na każdy dzień rekolekcji.

Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata, aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa.

Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na trzy tygodniowe okresy:

 1. poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, swoje grzechy, słabości i cnoty;
 2. poznajemy godność, przywileje i cnoty Maryi;
 3. poznajemy Jezusa i Jego zbawcze dzieło.

Po 33 dniach przygotowań nastąpi uroczyste Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

WAŻNE CZTERY DATY

 • 20 lutego (środa) – zaczynamy indywidualne zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi (33 dniowe ćwiczenia duchowe)

  Dla chętnych o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. z konferencją, w której udział weźmie o. Mihovil Filipović SMM, przełożony Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Montfortanów w Polsce.

 • 2 marca (pierwsza sobota miesiąca), godz. 19.00 – konferencja ks. Piotra dotycząca podsumowania pierwszych 12 dni ćwiczeń duchowych na temat kształtowania w sobie cnót: skromności, samozaparcia, pokory, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i prawdomówności.

 • 13 marca (druga środa) – spotkanie modlitewno-formacyjne wspólnoty Rycerzy Niepokalanej wraz z konferencją ks. Piotra dotyczącą następnych 21 dni ćwiczeń duchowych na temat poznawania Chrystusa i Maryi (wzbudzenie w sobie aktu żalu za grzechy; poznawanie naśladowania cnót Matki Bożej i praktykowanie aktów miłości Boga i bliźniego; staranie się o radosne znoszenie cierpień; proszenie Boga o łaskę wybaczania każdej doznanej krzywdy).

 • 25 marca (uroczystość Zwiastowania Pańskiego) – uroczyste zawierzenie się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta podczas Mszy św. o godz. 18.00. Odpust zupełny dla Rycerstwa Niepokalanej. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, do wzięcia udziału w zawierzeniu się Jezusowi przez ręce Maryi. Zaproście również swoich przyjaciół, rodzinę i znajomych. Naprawdę warto!
 

Kontakt do organizatorów

Rycerstwo Niepokalanej


niepokalana.wilanow@gmail.com

Pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej (29 września 2018 r.)

Serdecznie zapraszamy do udziału w parafialnej pielgrzymce autokarowej do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, która odbędzie się w sobotę 29 września.

Zapisy u ks. Piotra lub na adres e-mail wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej: niepokalana.wilanow@gmail.com.

Program

 • Godz. 6.00
  Wyjazd z parkingu przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie

 • Godz. 10.30-14.30
  Sanktuarium w Gietrzwałdzie
  Msza św.
  Droga Krzyżowa
  Obiad

 • Godz. 14.30-15.00
  Wyjazd do Olsztyna

 • Godz. 15.00-16.00
  Modlitwa w bazylice katedralnej pod wezwaniem św. Jakuba Starszego

 • Godz. 16.00-17.00
  Zwiedzanie Starówki Olsztyna (czas wolny)

 • Godz. 17.00-20.00
  Powrót do Warszawy

W Y D A R Z E N I A

Rozpoczęliśmy zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

Święty Ludwik w swoim dziele „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” pragnął podzielić się z nami tajemnicą roli Maryi w Bożym planie. Maryja jest narzędziem w Boskich rękach, które pomaga nam przyspieszyć naszą drogę nawrócenia i zjednoczenia z Jezusem. Wierne uczestnictwo w praktyce tego nabożeństwa daje nam udział w cnotach Maryi. Celem całego nabożeństwa jest praktyka oparta na codziennej relacji z Maryją w każdej chwili naszego życia. 


Tylko miłość jest twórcza

Dziękujemy Ci Maryjo za przykład życia św. o. Maksymiliana. Dziękujemy za wszystkie ślady Twojej Miłości do niego i jego miłości do Ciebie, która wydała tak wiele owoców na polskiej ziemi i poza jej granicami. Dziękujemy, że to niezwykłe miejsce jest wciąż żywym dowodem na to, że „Tylko miłość jest twórcza”.
Dziękujemy Ci Maryjo za to, że mogliśmy uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii w miejscu, w którym odprawiał ją o. Maksymilian, w którym wszystko się zaczęło. Za to, że w samym sercu Niepokalanowa mogliśmy przyłożyć nasze serca do Serca Jezusa.

Boże Miłosierdzie w życiu Rycerzy Niepokalanej

Pielgrzymka Rycerzy Niepokalanej do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyła się 12 maja 2018 r.

Wszyscy jesteśmy powołani do zjednoczenia z Bogiem i zmierzamy do Niego wieloma drogami, będąc „w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliźnich, poprzez czyny, słowa i modlitw”, tak jak jest to w przesłaniu u sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała św. Faustyna Kowalska. 

Niepokalana – nasza Mama

Na zaproszenie wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej i wspólnoty mam we wtorek, 15 maja, gościliśmy w parafii o. Andrzeja, dyrektora wydawnictwa Zakonu Franciszkańskiego w Niepokalanowie oraz s. Julię (red. naczelną) i s. Judytę z redakcji Małego Rycerzyka Niepokalanej.

Podczas spotkania rozmawialiśmy m.in. o roli Maryi w życiu dzieci i rodziców, roli czasopisma „Mały Rycerzyk Niepokalanej”, pracy sióstr franciszkanek i św. Maksymiliana Kolbego. 

Róża Rycerstwa Niepokalanej pod wezwaniem św. M. M. Kolbego

W czwartek 19 kwietnia została zawierzona przez ks. proboszcza Tadeusza Aleksandrowicza Róża Rycerstwa Niepokalanej pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego na chwałę Boga i Maryi.

Członkowie Róży będą modlili się na stałe w intencjach wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej:
» wynagradzającej za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
» modląc się do Maryi o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej.


 

Z Maryją do Jezusa. O początkach Rycerstwa Niepokalanej

W sobotę 3 lutego członkowie Rycerstwa Niepokalanej (MI) uczestniczyli w Nabożeństwie Pierwszych Sobót Miesiąca oraz we Mszy św. koncelebrowanej przez: ks. proboszcza Tadeusza Aleksandrowicza, ks. Piotra Celejewskiego, opiekuna duchowego MI w parafii oraz o. dr. Stanisława Piętkę OFMConv, prezesa narodowego MI, wieloletniego gwardiana klasztoru oo. franciszkanów w Niepokalanowie.

Po Eucharystii o. Stanisław wygłosił konferencję ukazującą tożsamość Rycerstwa Niepokalanej, jego cele i sposoby działania, a także dokonał uroczystego pasowania nowych Rycerzy Niepokalanej.

 

Pasowanie pierwszych wilanowskich Rycerek i Rycerzy Niepokalanej

Rok fatimski 2017 zaowocował w naszych sercach pragnieniem podążania dalej razem z Maryją, zawierzenia Jej swojego życia i oddania się Jej na służbę na wzór św. Maksymiliana Kolbe. Pragnienie to stało się fundamentem powstania w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej w parafii.

Narodzinom wspólnoty towarzyszyli wiceprezes Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” o. Robert Maria Stachowiak oraz ks. proboszcz Tadeusz Aleksandrowicz. 
KALENDARZ MARYJNY
 • 1 stycznia 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 • 2 lutego
Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej
 • 11 lutego 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
 • 25 marca
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
 • 26 kwietnia 
Matki Bożej Dobrej Rady
 • 3 maja 
Maryi Królowej Polski
 • 13 maja 
Matki Bożej Fatimskiej
 • 21 maja
NMP Matki Kościoła
 • 24 maja
NMP Wspomożycielki Wiernych
 • 31 maja 
Nawiedzenie NMP
 • 9 czerwca 2018
Niepokalanego Serca NMP (ruchome)
 • 27 czerwca 
NMP Nieustającej Pomocy
 • 2 lipca
Matki Bożej Licheńskiej
 • 16 lipca 
Matki Bożej Szkaplerznej
 • 2 sierpnia 
Matki Bożej Anielskiej
 • 5 sierpnia 
Matki Bożej Śnieżnej
 • 15 sierpnia
Wniebowzięcie NMP
 • 22 sierpnia
NMP Królowej
 • 26 sierpnia 
Matki Boskiej Częstochowskiej
 • 4 września
Matki Bożej Pocieszenia
 • 8 września 
Narodzenie NMP
 • 12 września 
Imienia Maryi
 • 15 września 
Matki Bożej Bolesnej
 • 7 października
Matki Bożej Różańcowej
 • 16 listopada  
Matki Bożej Miłosierdzia
 • 21 listopada 
Ofiarowanie NMP
 • 8 grudnia
Niepokalanego Poczęcia NMP
 • 10 grudnia
Matki Bożej Loretańskiej
 • 12 grudnia
Matki Bożej z GuadalupeG
KALENDARZ KOLBIAŃSKI

8 stycznia 1894 – w Zduńskiej Woli, miejscowości należącej wówczas do zaboru rosyjskiego, urodził się Rajmund Kolbe, syn Juliusza Kolbe i Marii zd. Dąbrowskiej. Tego samego dnia został ochrzczony w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP.

Podstawowym źródłem, co do chrztu św. Maksymiliana jest akt chrztu sporządzony w języku rosyjskim. Ks. Franciszek Kapałczyński, ówczesny proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, napisał w nim m.in.:

„Działo się w mieście Zduńska Wola... o godzinie czwartej po południu. Stawił się osobiście: Juliusz Kolbe dwadzieścia trzy lata mający, tkacz..., w obecności Leopolda Lange mającego trzydzieści lat ze wsi Zduny i Franciszka Dąbrowskiego trzydzieści lat mającego ze wsi Ogrodziska, obydwu tkaczy i okazał nam dziecko płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Zduńska Wola w dniu dzisiejszym o godzinie pierwszej w nocy z jego ślubnej małżonki Marianny z domu Dąbrowskiej, mającej dwadzieścia cztery lata. Dziecięciu temu na chrzcie świętym, odbytym w dniu dzisiejszym, nadano imię RAJMUND, a rodzicami chrzestnymi byli Leopold Lange i Anna Dąbrowska...”.


1907 – pod wpływem nauk misyjnych głoszonych w Pabianicach przez franciszkanina o. Peregryna Haczelę Rajmund zgłosił się do Małego Seminarium oo. franciszkanów we Lwowie.

4 września 1910 – rozpoczął nowicjat w zakonie oo. Franciszkanów; otrzymał habit zakonny i imię Maksymilian.

5 września 1911 – złożył pierwsze śluby czasowe na ręce prowincjała o. Peregryna Haczeli.

10 listopada 1912 – rozpoczął studia filozoficzne w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim.

1 listopada 1914 – złożył śluby wieczyste na ręce o. Domenico Tavani. Przybrał dodatkowe imię Maria.

22 października 1915 – uzyskał doktorat z filozofii.

1915 – rozpoczął studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury w Rzymie.

16 października 1917 – wraz z sześcioma alumnami Międzynarodowego Kolegium Serafickiego założył Rycerstwo Niepokalanej (MI).

28 kwietnia 1918 – przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Wikariusza Rzymu Basilio Pompili, w kościele S. Andrea della Valle.

29 kwietnia 1918 – odprawił Mszę św. prymicyjną w kościele S. Andrea delle Fratte, gdzie Niepokalana objawiła się Alfonsowi Ratisbonne.

4 kwietnia 1919 – wikariusz generalny zakonu pisemnie zatwierdził MI.

22 lipca 1919 – o. Maksymilian uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury.

29 lipca 1919 –  przybył do Polski, do Krakowa.

październik 1919 – został profesorem historii kościelnej w Seminarium oo. Franciszkanów w Krakowie.

20 grudnia 1919 – książę bp Adam Sapieha udzielił pozwolenia na wydrukowanie pierwszego dyplomika MI w Krakowie.

11 sierpnia 1920 – o. Maksymilian wyjechał na leczenie gruźlicy do Zakopanego. Pełnił tam funkcję kapelana szpitala.

28 kwietnia 1921 – powrócił po kuracji do Krakowa.

4 maja – 3 listopada 1921 – rekonwalescencja w Nieszawie.

styczeń 1922 – w Krakowie wydany został pierwszy numer czasopisma „Rycerz Niepokalanej”, w nakładzie 5 000 egzemplarzy.

20 października 1922 – przeniesiono wydawnictwo Rycerza Niepokalanej z Krakowa do Grodna.

grudzień 1922 – wydrukowano Rycerza Niepokalanej na styczeń 1923 na własnej maszynie drukarskiej obracanej ręcznie.

listopad – grudzień 1924 – wydano Kalendarz Rycerza Niepokalanej na rok 1925 w nakładzie 12 000 egzemplarzy.

18 września 1926 – o. Maksymilian rozpoczął kurację w Zakopanem.

1926 – Błogosławieństwo papieża Piusa XI i Episkopatu Polski z okazji 5. rocznicy istnienia Wydawnictwa.

13 kwietnia 1927 – o. Maksymilian zakończył kurację w Zakopanem.

czerwiec – lipiec 1927 – trwały rozmowy i pertraktacje z księciem Janem Drucko-Lubeckim w sprawie uzyskania terenu koło Teresina pod budowę nowego klasztoru-wydawnictwa.

6 sierpnia 1927 – poświęcono figurkę Niepokalanej w Teresinie na placu pod przyszły klasztor-wydawnictwo.

5 października 1927 – rozpoczęto budowę klasztoru.

31 października 1927 – kanoniczne założenie klasztoru Niepokalanów.

21 listopada 1927 – przeniesiono Wydawnictwa z Grodna do Niepokalanowa.

7 grudnia 1927 – prowincjał o. Kornel Czupryka poświęcił klasztor. Wspólnotę zakonną tworzyli 2 ojcowie i 18 braci. Przełożonym został o. Maksymilian.

21 lipca 1928 – nowicjat dla braci zakonnych przeniesiono ze Lwowa do Niepokalanowa.

2 czerwca 1929 – ojciec prowincjał zezwolił na założenie w Niepokalanowie Małego Seminarium Misyjnego.

19 września 1929 – otwarto Małe Seminarium Misyjne.

styczeń – luty 1930 – podróż o. Maksymiliana po Europie w sprawie założenia misji na Dalekim Wschodzie. Odwiedził: Wiedeń, Rzym, Asyż, Marsylię, Lourdes, Paryż, Lisieux, Augsburg, Berlin i Toruń.

26 lutego 1930 –  wyjazd pierwszych misjonarzy z Niepokalanowa: o. Maksymiliana, br. Zenona Żebrowskiego, br. Hilarego Łysakowskiego, br. Seweryna Dagisa i br. Zygmunta Króla na Daleki Wschód. W trakcie podróży, po rozmowach z bp. Szanghaju, br. Seweryn i br. Zygmunt zostali w Chinach; pozostali udali się do Nagasaki w Japonii.

24 kwietnia 1930 – przyjazd do Nagasaki. Miejscowy bp J. Hayasaka pozwolił na drukowanie „Rycerza Niepokalanej” po japońsku. Ojciec Kolbe objął wykłady z filozofii w seminarium duchownym.

czerwiec – lipiec 1930 – podróż o. Maksymiliana przez Syberię do Polski na kapitułę prowincjalną.

24 lipca 1930 – o. Kolbe został przełożonym w Japonii, a jego brat o. Alfons przełożonym w Niepokalanowie.

13-25 sierpnia 1930 – o. Maksymilian z dwoma klerykami: br. Mieczysławem Mirochną i br. Damianem Ebertem wrócił przez Związek Radziecki do Japonii.

3 grudnia 1930 – zmarł O. Alfons. Przełożonym w Niepokalanowie został o. Florian Koziura.

16 maja 1931 – przeniesiono wydawnictwo do nowo zbudowanego klasztoru, który otrzymał nazwę MUGENAI NO SONO, tzn. Ogród Niepokalanej.

maj – lipiec 1932 – podróż o. Maksymilian do Indii w celu rozpoczęcia tam pracy misyjnej.

kwiecień – maj 1933 – powrót do Polski na kapitułę prowincjalną.

lipiec 1933 – na kapitule przełożonym misji w Japonii został o. Korneli Czupryk.

wrzesień – październik 1933 – powrót do Japonii.

16 kwietnia 1936 – otwarcie Małego Seminarium w Nagasaki.

maj – czerwiec 1936 – podróż o. Maksymiliana do Polski.

lipiec 1936 – o. Maksymialian został gwardianem Niepokalanowa.

8 grudnia 1936 – na wniosek o. Kolbego zakon oo. franciszkanów poświęcił się Niepokalanej.

8 grudnia 1937 – o. Maksymilian przemówił przez radio w Warszawie z okazji 10-lecia Niepokalanowa.

8 grudnia 1938 – próbna audycja na żywo radiostacji nadawczej Stacja Polska 3 – Radio Niepokalanów.

23 sierpnia 1939 – podział polskiej prowincji zakonnej na krakowską i warszawską. Niepokalanów i o. Maksymilian przydzieleni do prowincji warszawskiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

25 sierpnia 1939 – o. Maksymilian ponownie wybrany na przełożonego Niepokalanowa.

1 września 1939 – wybuch II wojny światowej.

19 września 1939  – aresztowanie o. Maksymiliana i 36 innych zakonników.

do 8 grudnia 1939 – pobyt w obozach: Łambinowice (Lamsdorf), Gębice (Amtitz) i Ostrzeszów.

10 grudnia 1939 – powrót do Niepokalanowa.

20 listopada 1940 – władze niemieckie na prośbę o. Maksymiliana pozwoliły na jednorazowe wydanie Rycerza Niepokalanej w nakładzie 120 000 egzemplarzy.

17 lutego 1941 – o. Maksymilian aresztowany przez gestapo i uwięziony na Pawiaku w Warszawie.

28 maja 1941 – o. Maksymilian przywieziony w transporcie do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Otrzymuje numer 16670

29 lipca 1941 – podczas wybiórki na śmierć głodową wyraził gotowość zastąpienia więźnia Franciszka Gajowniczka. Skazańcy zostają zamknięci w bunkrze głodowym bloku 13. W trakcie pobytu o. Maksymiliana w celi głodowej w KL Auschwitz nastąpiła zmiana numeracji bloków. Od 9 sierpnia 1941 r. blok 13 ma numer 11.

14 sierpnia 1941 – o. Maksymilian zabity zastrzykiem trucizny (fenolu).

15 sierpnia 1941 – spalenie ciała w krematorium I obozu Auschwitz.

17 marca 1946 – zmarła Maria Kolbe, matka o. Maksymiliana

17 października 1971 – papież Paweł VI ogłosił o. Maksymiliana błogosławionym.

10 października 1982 – papież Jan Paweł II ogłosił o. Maksymiliana świętym.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEJ ŚW. M. KOLBEGO
Niepokalana, nieba i ziemi Królowo,
Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza.
Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył,
ja niegodny grzesznik,
rzucam się do stóp Twoich kornie błagając,
abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną,
wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała,
i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością,
cokolwiek Ci się podoba.
Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego
bez żadnego zastrzeżenia,
do dokonania tego, co o Tobie powiedziano:
„Ona zetrze głowę twoją”,
jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła
na całym świecie”, abym w Twoich
niepokalanych i najmiłościwszych rękach
stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia
i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały
w tylu zabłąkanych i obojętnych duszach,
a ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa
Najświętszego Serca Jezusowego;
albowiem gdzie Ty wejdziesz,
tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz,
przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski

Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.
K. Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, użycz nam za przyczyną świętego Maksymiliana łaski świętości życia i męstwa w wyznawaniu wiary. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.


Jeśli usłyszysz w swoim sercu „TAK” na choć jedno z poniższych pytań:

 • Czy chcesz powierzyć się Maryi i od samej Matki Miłości uczyć się, jak uczynić swe życie służbą miłości do Boga i bliźniego?
 • Czy chcesz uczyć się pod okiem Maryi Jej cnót, aby swe życie zanurzyć w Świętości Matki Boga?
 • Czy chcesz razem z nami uczestniczyć w nabożeństwie Pierwszych Sobót Miesiąca, spełniając prośby Matki Bożej skierowane do ludzkości w Fatimie?
 • Czy chcesz razem z Maryją uwielbiać Boga i wychwalać Jego dzieła w powstałym we wspólnocie zespole muzycznym?
 • Czy chcesz obdarować wspólnotę swoimi talentami, aby wykorzystać je w służbie dla Maryi?

Dołącz do nas!Cele i sposób działania Rycerstwa Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej, zgodnie ze swym Statutem, „pragnie szerzyć, ile to w jego mocy, błogie Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalaną, albo raczej służyć Niepokalanej w tej misji, którą Ona pełni jako Matka Kościoła”. Chodzi o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza odstępców od wiary oraz tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Każdy członek wypełnia to zadanie, zaczynając od siebie, by stać się świętym i z własnej pełni innym dawać. Istotą i podstawowym warunkiem Rycerstwa jest więc osobiste oddanie się Maryi.

Rycerstwo Niepokalanej jest międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, które w Polsce działa w oparciu o normy Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przepisy własnych Statutów Generalnych, zatwierdzonych przez Papieską Radę ds. Świeckich. Statuty te wskazują, że członkowie Rycerstwa zaczynają „swą misję od nawrócenia i uświęcenia siebie” (art. 10), następnie „przyswajają sobie misję Kościoła. Pragną nieść Ewangelię Chrystusa jako źródło nadziei człowieka i odnowy społeczeństwa” (art. 11). Jako główne zadanie stawiają sobie „szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej” (art. 3), „świadomi tego, że są zawsze i wszędzie misjonarzami...” (art. 15).

Rycerze Niepokalanej są zachęcani, aby ofiarowywać swoje cierpienia Bogu przez Niepokalaną, dzięki czemu całe Rycerstwo uczestniczy w tajemnicy odkupieńczej ofiary Chrystusa i ożywia swój zapał misyjny (art. 16). Powinni ponadto nosić i propagować „Cudowny Medalik, który jest znakiem matczynej troski Maryi o grzeszników i służy jako środek do ich nawracania” (art. 15).

Cudowny Medalik był dla św. Maksymiliana jednym z potężniejszych środków w działalności apostolskiej MI. Matka Boża, zlecając jego wybicie św. Katarzynie Labouré w 1830r., obiecała, że „Wszystkie osoby, które go nosić będą na szyi, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością”. Wybity medalik przedstawia biblijny obraz walki węża i Niewiasty – to obraz walki, w której uczestniczy Rycerstwo Niepokalanej. Nazwa Stowarzyszenia podkreśla szlachetność tej walki, jako że ze stanem rycerskim zawsze kojarzą się takie cnoty, jak honor, wierność, hart ducha, odwaga. Według słów papieża Pawła VI, „każdy chrześcijanin powinien być rycerzem – militante”.


„Najmilsi! Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej, do którego należycie idąc za nauką i przykładem o. Maksymiliana Kolbego... I niech wam towarzyszy zawsze moje apostolskie błogosławieństwo, którego z wielką miłością udzielam wam i wszystkim, co należą do waszego Rycerstwa”.
(Jan Paweł II, Rzym, 18 października 1981 r.)
 

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej