Wspólnoty

Apostolstwo Miłosierdzia i Dobrej Śmierci – grupa modlitewna

Zachęcamy do udziału w grupie modlitewnej Apostolstwo Miłosierdzia i Dobrej Śmierci. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą codziennie modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego w trzech ważnych intencjach: za osoby chore i umierające, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników.

Bielanki

Bielanki to grupa dziewcząt ze szkoły podstawowej, które są już po przyjęciu I Komunii św. i pragną dalej pogłębiać swoją wieź z Chrystusem poprzez formację w małej grupie.
Dla wspólnoty bielanek organizowane są wyjazdy letnie w formie wędrówek po górach oraz zimowe – wyjazd na narty.

Domowy Kościół

Domowy Kościół ułatwia małżonkom otwarcie się na siebie i innych, pomaga we wzajemnym zrozumieniu się. Pozwala na uzmysłowienie sobie, czym naprawdę jest miłość małżeńska, jak można i trzeba ją przeżywać, jak pokonywać codzienne trudności i pokusy, by żyjąc w małżeństwie osiągnąć świętość.

Duszpasterstwo Akademickie „NURT”

Codzienne życie w dużym mieście wciąga nas w wir zajęć, w którym często tracimy kierunek. Czasem gubimy z pola widzenia to, co ważne i gonimy za rzeczami o niewielkiej wartości. Może przychodzi wtedy refleksja, że warto to wszystko poukładać.

Ministranci

Spotkania ministranckie to spotkania dla chłopców, którzy chcą nie tylko służyć Bogu przy ołtarzu, ale również wchodzić w dojrzałość przez Ewangelię i pomoc bliźnim. To czas wspólnej modlitwy, nauki i rekreacji oraz budowanie relacji z JEZUSEM i drugim człowiekiem.

Neokatechumenat

Droga Neokatechumenalna jest duszpasterstwem parafialnym wprowadzającym w chrześcijaństwo.
Stanowi drogę nawrócenia, dzięki której można odkryć bogactwo chrztu. Jest narzędziem w służbie biskupów i proboszczów, które w ciągu lat formacji, opartej na lekturze Pisma Świętego i modlitwie w niewielkich wspólnotach, prowadzi do pełni chrześcijaństwa – daje moc przyjęcia Krzyża.

Przymierze Rodzin

Celem Przymierza Rodzin jest wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci w duchu nauki Kościoła oraz ich wszechstronny rozwój, między innymi poprzez grupy dziecięce i młodzieżowe prowadzone przez młodych wolontariuszy – wychowawców.

Różaniec Rodzin

Jeśli chcesz modlić się w intencji członków Rodziny (żywych i zmarłych) o potrzebne łaski Boże dla nich i łaskę udziału w życiu wiecznym.
Jeśli masz pragnienie modlitwy a Twoja Rodzina przeżywa kryzys.
Jeśli z utęsknieniem czekacie na potomstwo i prosicie Boga o dar macierzyństwa.
Jeśli pragniesz należeć do Wspólnoty, która Panu Bogu będzie powierzać także Twoje intencje.

Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym „Przymierze”

Charyzmatem Wspólnoty „Przymierze” jest adorowanie i uwielbianie Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a dopiero potem dzielenie się Dobrą Nowiną z innymi osobami w życiu codziennym, w rodzinie, w pracy, w parafii i podczas ewangelizacji oraz wszędzie tam, gdzie posyła nas Jezus Chrystus.

Wspólnota św. Szarbela

Święty Szarbel jest jednym z najbardziej znanych świętych na Bliskim Wschodzie. Budzi zachwyt i powszechne zdziwienie z powodu nadzwyczajnych cudów i znaków, które się dokonują za pośrednictwem jego osoby. Pan Bóg wybrał św. Szarbela, aby w nadzwyczajny sposób pokazywał światu swoje istnienie, wszechmocną miłość oraz nieskończone miłosierdzie.

Żywy Różaniec

Wspólnotę Żywego Różańca łączą więzy przyjaźni i wzajemnej odpowiedzialności – każdy modli się za każdego. Pod koniec roku, członkowie otrzymują rozpisane na cały nowy rok intencje i harmonogram tajemnic różańcowych na poszczególne miesiące. Zmiana tajemnic ma miejsce w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w tym dniu również za członków Żywego Różańca jest odprawiana w Świątyni Msza św.

Chór Canticum Gratiorum

Zespół istnieje od 2012 r. i funkcjonuje jako jedna ze wspólnot parafialnych zrzeszająca ludzi zafascynowanych muzyką religijną i śpiewem jako formą modlitwy chwały, uwielbienia i dziękczynienia. W chórze śpiewają zarówno amatorzy jak i profesjonaliści.

Rycerstwo Niepokalanej

Rok fatimski 2017, który wielu z nas przeżywało w szczególnej łączności z Maryją, zaowocował w naszych sercach pragnieniem podążania dalej razem z Nią, zawierzenia Jej swojego życia i oddania się Jej na służbę na wzór św. Maksymiliana Kolbe. Pragnienie to stało się fundamentem powstania w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii.

Wspólnota mam

Chcemy razem podążać ku świętości jako żony i matki poprzez rozwój duchowy i podejmowanie pracy nad sobą i swoim małżeństwem.
Pragniemy odkrywać swoją kobiecość do jakiej powołuje nas Bóg.
Uczymy się, jak po katolicku wychowywać nasze dzieci.

Wspólnota mężczyzn

Do wspólnoty tej mogą należeć wszyscy mężczyźni, którzy chcą poznawać Słowo Boże, pogłębiać swoją wiedzę liturgiczną oraz rozwijać się i formować poprzez wspólną modlitwę i uczestniczenie w katechezach wspólnotowych.

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej