Wizyta Duszpasterska

WIZYTA DUSZPASTERSKA

W tym roku wizyta duszpasterska w naszej parafii będzie przeprowadzona w inny sposób. Będziemy zapraszali mieszkańców poszczególnych bloków na wieczorną Mszę św. w ich intencji.

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA DOMU I RODZINY

PRZYGOTOWANIE

Coroczne odwiedziny duszpasterskie łączą się z błogosławieństwem kapłana dla naszych rodzin i domów.

W związku z trwającą pandemią w najbliższym czasie nie wszyscy będziemy mieli możliwość spotkać się z kapłanem w naszych domach. Aby zachować bożonarodzeniową tradycję, związaną ze wspólną modlitwą i błogosławieństwem, przeżyjmy wraz ze wszystkimi członkami rodziny następujące nabożeństwo.

MODLITWA W DOMU

Przed rozpoczęciem modlitwy w każdym domu przygotowuje się krzyż, świece oraz wodę święconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie osoba wyznaczona, na przykład ojciec rodziny, rozpoczyna słowami:

 • P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 • W: Amen.

Następnie należy uroczyście zapalić świece.

 • P: Światło Chrystusa.
 • W: Bogu niech będą dzięki.

Po wstępie wszyscy siadają, a jeden z domowników czyta fragment z Pisma Świętego.

LEKTURA PISMA ŚWIĘTEGO

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA DO KORYNTIAN (1 Kor 12, 31-13.8a)

Hymn o Miłości

Bracia: Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

 • P: Oto słowo Boże.
 • W: Bogu niech będą dzięki.

Następuje śpiew kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki. Po czym wszyscy wstają i następuje Modlitwa powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również, by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności.

 • P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

 • Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na Tobie jako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…
 • Boże, nasz Ojcze, daj, abyśmy żyli zawsze w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…
 • Boże, nasz Ojcze, dopomóż, abyśmy codzienną pracą zasłużyli na chleb powszedni. Ciebie prosimy…
 • Boże, nasz Ojcze, dopuść naszych zmarłych do rodziny świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy…

 • P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.
 • W: Ojcze nasz…

 • P: Módlmy się.
  Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na nasz dom swoją łaskę, aby w nim trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna dobroć i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszym domem i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz tu przybywają. Teraz i na wieki wieków.

 • W: Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy. Można wymienić ich imiona oraz kim dla nas byli. W modlitwie należy pamiętać nie tylko o najbliższych zmarłych, ale również o sąsiadach, przyjaciołach i znajomych, współpracownikach, kapłanach oraz tych, którzy oddali swoje życie służąc naszej Ojczyźnie.

Można odmówić dziesiątkę różańca – tajemnicę radosną: Narodzenie Pana Jezusa lub Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

 • P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.
 • W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
 • P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
 • W: Amen.

 • P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.
 • W: Pod Twoją obronę…
 • P: Matko Kościoła.
 • W: Módl się za nami.
 • P: Królowo Rodzin.
 • W: Módl się za nami.
 • P: Królowo Polski.
 • W: Módl się za nami.

Na zakończenie prowadzący mówi:

 • P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. (wszyscy czynią znak krzyża wodą święconą)
 • W: Amen.

Po nabożeństwie można śpiewać kolędy i pastorałki.

Wcześniejsze terminy

 • Poniedziałek, 4 stycznia, ul. Sejmu Czteroletniego 2ul. Ledóchowska 5
 • Wtorek, 5 stycznia, ul. Branickiego 9, 10, 11 i 12
 • Środa, 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
 • Czwartek, 7 stycznia, ul. Branickiego 14 i 16
 • Piątek, 8 stycznia, ul. Branickiego 18, 19, 19A i 20

 • Poniedziałek, 11 stycznia, ul. Branickiego 21, 21A, 23Herbu Janina 3, 3A i 3B
 • Wtorek, 12 stycznia, ul. Hlonda 2, 2A-2C
 • Środa, 13 stycznia, ul. Hlonda 4, 4A-4K i 6
 • Czwartek, 14 stycznia, ul. Hlonda 8 i 8A-8C
 • Piątek, 15 stycznia, ul. Hlonda 10 i 10A-10D

 • Poniedziałek, 18 stycznia, al. Rzeczypospolitej 2, 6, 8, 10, 12, 17 i 18
 • Wtorek, 19 stycznia, al. Rzeczypospolitej 20, 22, 23, 24 i 27
 • Środa, 20 stycznia, al. Rzeczypospolitej 29, 31 i 33 oraz ul. Oś Królewska 18
 • Czwartek, 21 stycznia, ul. Teodorowicza 3 i 4, Herbu Szreniawa 11 oraz Gieysztora 2, 4 i 6
 • Piątek, 22 stycznia, ul. Kieślowskiego 3, Wilanowska 5, 7 i 9 oraz Kazachska 1, 3, 5 i 7

 • Poniedziałek, 25 stycznia, ul. Sarmacka 1, 1A, 4, 4A, 4B, 5 (wszystkie domy), 6 i 7
 • Wtorek, 26 stycznia, ul. Sarmacka 9, 10 (wszystkie domy), 11 i 12
 • Środa, 27 stycznia, ul. Sarmacka 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19
 • Czwartek, 28 stycznia, ul. Sarmacka 20 i 20A, 21, 22 i 22A oraz 28, 28A i 28B
 • Piątek, 29 stycznia, ul. Klimczaka 5, 6, 7, 8, 8A, 10 i 12

 

 • Poniedziałek, 1 lutego, ul. Klimczaka 13, 15, 16, 17, 20 i 22
 • Wtorek, 2 lutego, ul. Rycerstwa Polskiego, Wiedeńska, Marcepanowa, Przyczółkowa, Prymasa A. Hlonda 10 (pozostałe numery) oraz wszyscy Przyjaciele naszej Parafii

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej