Nowenna do Opatrzności Bożej z kard. Stefanem Wyszyńskim i Matką Elżbietą Czacką

Nowenna do Opatrzności Bożej
z kard. Stefanem Wyszyńskim i Matką Elżbietą Różą Czacką
w oczekiwaniu na ich beatyfikację

3-11 września 2021 r.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY

PIEŚŃ

Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu,
śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.
Ciebie On z łowczych obieży wyzuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje:
w cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

MODLITWA

Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz – wierzę w Ciebie!
Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem – ufam Tobie!
Opatrzności Boża, która jako Matka najtroskliwsza zaspakajasz na każdy dzień wszystkie potrzeby swych dzieci – kocham Cię, uwielbiam Cię, powierzam się Tobie! 
Opatrzności Boża czuwaj nad nami!

Tobie Opatrzności Boża powierzamy tę nowennę w intencji ustania pandemii koronawirusa oraz o uzdrowienie chorych, za służby medyczne, wolontariuszy i za zmarłych.

DZIEŃ 1

Co mówi nam prawda o Opatrzności Bożej? Mówi nam, że cały świat, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jest w rękach Boga (por. Dz 17, 28). On nigdy nie wypuszcza nas ze swoich rąk. Nie traci nas sprzed oczu. Widzi plany naszego życia. Jest Bogiem, doskonałą Miłością, doskonałą Obecnością. Jest naszym Ojcem, troszczy się o nas. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie! Oto wyryłem cię na obu dłoniach (Iz 49, 15-16).

Na Polskę zwaliły się wielkie niedole. Powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego, pomimo tak wspaniałego aktu, pomimo dobrej woli i żywej wiary ówczesnego Sejmu, króla i zgromadzonych stanów nie doszło wtedy do wybudowania świątyni? (…) Może dlatego, że Dobry Bóg oczekiwał nie tylko ślubów Narodu, ale jego duchowego przeobrażenia (…) Sejm Czteroletni złożył Bogu wotum, ale w Narodzie nadal istniały nieporozumienia, kłótnie, spory i walki. Frakcje polityczne zwalczały się wzajemnie, niektóre z nich uprawiały zdradę z ościennymi mocarstwami na szkodę Ojczyzny; w życiu narodowym i rodzinnym szerzyła się rozwiązłość i przekupstwo.

Stefan Kardynał Wyszyński, Warszawa, 8 grudnia 1979 r.

Człowiek jest w ręku Boga od swego przyjścia na świat i Bóg się nim opiekuje, i daje mu łaski potrzebne do uświęcenia się przez cały ciąg jego życia. Człowiek jest otoczony z jednej strony światem materialnym, z drugiej strony światem nadprzyrodzonym. Im głębsza wiara w człowieku, im miłość w nim potężniejsza, tym bardziej realnym staje się dla niego świat nadprzyrodzony. Wówczas za zasłoną świata materialnego widzi Boga rządzącego całym światem nadprzyrodzonym i całym światem materialnym. Wówczas człowiek widzi okiem duszy, poza ludźmi, którzy go otaczają, i poza zdarzeniami, które go spotykają, widzi rządzącą Opatrzność Bożą. Boga kochającego i miłosiernego, który szczególną opieką otacza każde ze swoich stworzeń.

Matka Elżbieta Róża Czacka, Dyrektorium, Laski, 1 września 1928 r.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia, 
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego, 
Opatrzności Boża, drogo do Nieba, 
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw, 
Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski, 
Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra, 
Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych, 
Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników, 
Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych, 
Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie, 
Opatrzności Boża, ukojenie serc, 
Opatrzności Boża, schronienie udręczonych, 
Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia, 
Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych, 
Opatrzności Boża, wsparcie ubogich, 
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot, 
Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.

W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.

Módlmy się: 
Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K : Opatrzności Boża 
W: Czuwaj nad nami

HYMN DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 1. Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska, ma w swej opiece niech się nie troska: W żadnym przypadku ten nie szkoduje, kogo Opatrzność Boska piastuje.

 2. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, ani diament tak trwało wieczny; Jak kto przy Bogu łaskawym stoi, żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.

 3. Niechaj się na mnie i świat oburzy, niechaj me serce w żalach zanurzy; Gdy tylko spojrzy niebieskie oko, wyjdę z tej toni pewnie wysoko.
DZIEŃ 2

Bóg, który nas stworzył własnymi rękami, nieustannie podtrzymuje nas w istnieniu. Nieustannie kształtuje nas na swój obraz i podobieństwo. Nie chce tego czynić bez naszej woli i bez naszej współpracy. Jego Opatrzność wyraża się w tym, że czuwa nad naszą drogą prowadzącą do pełni naszego szczęścia, do spełnienia się Jego zamiarów w każdym z nas.

Rodzina jest niejako pierwszą świątynią, gdzie dzieci dowiadują się o Bogu, jest pierwszą szkołą wychowania chrześcijańskiego. To, co ojciec i matka przekażą dziecku z prawd wiary, tak zapada w dusze, jest taką siłą i potęgą, że pozostaje niezatarte w sercu człowieka nieraz do końca życia, choćby przeszedł on przez całe okresy błędnych dróg. Zdarza się, że po latach odejścia od Boga, a może i wojowania z Nim, człowiek udręczony życiem wraca do prawd, które wpoiła mu matka. Dlatego gdy Bóg jest usuwany z wychowania i ze wszystkich miejsc w życiu publicznym, musi się znaleźć w Polsce bezpieczne miejsce dla Niego.

Stefan Kardynał Wyszyński, Jasna Góra, 15 sierpnia 1978 r.

 

Każdy człowiek wiele razy w życiu doświadczył tej czułej i miłosiernej Opatrzności Bożej, wtedy zrozumiała jest dla niego nauka Kościoła o „wybranych”, których Bóg otacza całym splotem łask, warunków, ludzi i zdarzeń, by ich doprowadzić do tego stopnia świętości, którego od nich wymaga. Wszyscy ludzie są tymi „wybranymi”. Tylko że nie wszyscy chcą nimi być. Czym by człowiek był, gdyby nie ta Opatrzność Boża licząca się z jego słabością? Ileż straconych w życiu okazji do zasługi? Ale jakie u Boga miłosierdzie w przebaczaniu win, gdy skrucha i żal szczery zmyje przewinienia. Niech więc wiara i miłość otwierają nam oczy duszy. Niech Bóg króluje w naszej duszy i niech rządzi nami i wszystkim, co nas otacza.

Matka Elżbieta Róża Czacka, Dyrektorium, Laski, 1 września 1928 r.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia, 
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego, 
Opatrzności Boża, drogo do Nieba, 
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw, 
Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski, 
Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra, 
Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych, 
Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników, 
Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych, 
Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie, 
Opatrzności Boża, ukojenie serc, 
Opatrzności Boża, schronienie udręczonych, 
Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia, 
Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych, 
Opatrzności Boża, wsparcie ubogich, 
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot, 
Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.

W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.

Módlmy się: 
Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K : Opatrzności Boża 
W: Czuwaj nad nami

HYMN DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 1. Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska, ma w swej opiece niech się nie troska: W żadnym przypadku ten nie szkoduje, kogo Opatrzność Boska piastuje.

 2. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, ani diament tak trwało wieczny; Jak kto przy Bogu łaskawym stoi, żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.

 3. Niechaj się na mnie i świat oburzy, niechaj me serce w żalach zanurzy; Gdy tylko spojrzy niebieskie oko, wyjdę z tej toni pewnie wysoko.
DZIEŃ 3

Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce (Ps 115, 3), to jednak pozostawia nas istotami całkowicie wolnymi. Więcej, On daje nam możliwość uczestnictwa w działaniach swej Opatrzności. Chce, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną. Chce, abyśmy się stali Jego pomocnikami (por. 1 Kor 3, 9). Ilekroć podejmujemy to pragnienie Opatrzności Bożej, nasze życie staje się opatrznościowe, nawet wtedy, gdy prowadzi przez doświadczenia. Ilekroć natomiast żyjemy własnym życiem, rozmijamy się z Bogiem – tylekroć nasze życie ubożeje, staje się życiem „nieopatrznym”. Przypomina nam o tym święty Paweł: Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą (Flp 2, 13).

Bóg, który wychowuje narody, który wprowadza je na światło żywota, wyznacza im też miejsce i czas w dziejach i posługuje się nimi w wykonywaniu swego wspaniałego planu opatrznościowych swych rządów nad światem. (…) W każdym narodzie ma Bóg swoje dzieje. Działanie Boże na bogatej glebie przyrodzonych własności narodu kształtuje się w nowe zgoła odmienne, bogate formy. Jakże inaczej wygląda życie religijne i cześć Boża w naszej Ojczyźnie, rozmodlonej pieśnią Godzinek i Gorzkich żalów, mocą rezurekcji i radością dziecięcą nabożeństw majowych, a jak odmienny przybiera charakter w dziejach narodu Joanny d’Arc.

Stefan Kardynał Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość społeczna. Rozważania społeczne, 1942 r.

Prosta wiara w Opatrzność Bożą, kierującą wszystkim na ziemi, postawi człowieka we właściwym stosunku do tego wszystkiego, co stanowi jego osobowość – urodzenie w takim lub innym stanie, warunki materialne, w których się wychował, otoczenie, z którym obcował, łaski, które otrzymał, wszystko Bóg mu dał albo dopuścił i poprzez te wszystkie warunki Bóg chce, aby się człowiek uświęcił. (…) Każdą duszę Bóg stwarza oddzielnie, każda dusza otrzymuje odpowiednie dla siebie ciało i że to połączenie duszy i ciała – człowiek – ma przez Boga wytkniętą swoją osobistą drogę poprzez warunki przygotowane mu przez Boga, a wiodącą ku szczęśliwości wiecznej, tj. do celu swego, jakim jest Bóg.

Matka Elżbieta Róża Czacka, Dyrektorium, Laski, 2 lutego 1929 r.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia, 
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego, 
Opatrzności Boża, drogo do Nieba, 
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw, 
Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski, 
Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra, 
Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych, 
Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników, 
Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych, 
Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie, 
Opatrzności Boża, ukojenie serc, 
Opatrzności Boża, schronienie udręczonych, 
Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia, 
Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych, 
Opatrzności Boża, wsparcie ubogich, 
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot, 
Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.

W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.

Módlmy się: 
Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K : Opatrzności Boża 
W: Czuwaj nad nami

HYMN DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 1. Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska, ma w swej opiece niech się nie troska: W żadnym przypadku ten nie szkoduje, kogo Opatrzność Boska piastuje.

 2. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, ani diament tak trwało wieczny; Jak kto przy Bogu łaskawym stoi, żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.

 3. Niechaj się na mnie i świat oburzy, niechaj me serce w żalach zanurzy; Gdy tylko spojrzy niebieskie oko, wyjdę z tej toni pewnie wysoko.
DZIEŃ 4

Od naszej wiary i zaufania zależeć będzie nasze powierzenie się, lub nie, Opatrzności Bożej. Bóg w swej Opatrzności zawsze pozostanie wierny. Takie zaufanie staje się prawdziwą próbą, gdy naprzeciw naszej wiary w Opatrzność Bożą stanie pokusa zgorszenia z powodu szalejącego zła. W takich momentach bardzo potrzebujemy duchowego wsparcia i obecności innych, którzy wierzą, którzy mają nadal siłę powtarzać z wiarą: Wszystko w rękach Boga. Wierzymy mocno, że Bóg jest Władcą świata i historii. Drogi Jego Opatrzności są dla nas często nieznane. Dopiero u kresu, gdy skończy się nasze poznanie częściowe, gdy zobaczymy Boga „twarzą w twarz” (1 Kor 13, 12), w pełni poznamy drogi, którymi Bóg prowadził swoje stworzenie, nawet przez dramaty zła i grzechu, do odpoczynku ostatecznego Szabatu, ze względu na który stworzył niebo i ziemię (KKK nr 314).

Gdybyś nawet nie miał dla mnie, Ojcze Najlepszy, nic więcej jak kamień rzucony złośliwą ręką, to pragnę przyjąć go jak największą łaskę Twoją (…). I gdybyś nawet nie miał dla mnie, Ojcze Miłości, żadnego słowa dobrego, tylko obelgę nieprzyjaciół krzyża, tylko potwarz i szyderstwo – to jeszcze pragnę uznać to za łaskę, na którą jedynie zdolny jestem sobie zasłużyć. Tak, Ojcze, bo wszystko, co od Ciebie przychodzi, co z Twego jest dopuszczenia, jest największą dla mnie łaską, jest znakiem Twojej miłości; wszystko to zasługuje na zawierzenie Tobie.

Stefan Kardynał Wyszyński, Zapiski Więzienne, 16 stycznia 1955 r.

 

Bez wiary w Opatrzność Bożą człowiek miotany jest przez tysiące sił, których nie rozumie. Zdarzenia i warunki życia przygniatają go całym swoim ciężarem. (...) Wiara w Opatrzność Bożą daje rozumienie sensu wszystkiego, co człowieka spotyka. Wiara ta daje zrozumienie, że jednego tylko człowiekowi potrzeba: kochać Boga i pełnić akty cnót, których Bóg od człowieka wymaga. Wtedy krzywda żadna człowiekowi się nie stanie. To przeświadczenie daje mu szczęście i pokój, którego „świat nie dawał”, daje męstwo, moc i wytrwałość, które z Boga jedynie są.

Matka Elżbieta Róża Czacka, Dyrektorium, Laski, 1 września 1928 r.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia, 
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego, 
Opatrzności Boża, drogo do Nieba, 
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw, 
Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski, 
Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra, 
Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych, 
Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników, 
Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych, 
Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie, 
Opatrzności Boża, ukojenie serc, 
Opatrzności Boża, schronienie udręczonych, 
Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia, 
Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych, 
Opatrzności Boża, wsparcie ubogich, 
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot, 
Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.

W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.

Módlmy się: 
Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K : Opatrzności Boża 
W: Czuwaj nad nami

HYMN DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 1. Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska, ma w swej opiece niech się nie troska: W żadnym przypadku ten nie szkoduje, kogo Opatrzność Boska piastuje.

 2. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, ani diament tak trwało wieczny; Jak kto przy Bogu łaskawym stoi, żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.

 3. Niechaj się na mnie i świat oburzy, niechaj me serce w żalach zanurzy; Gdy tylko spojrzy niebieskie oko, wyjdę z tej toni pewnie wysoko.
DZIEŃ 5

Pełnienie woli Ojca łączył Jezus ze swoim powołaniem i posłannictwem (por. J 17, 3). Pełnimy wolę Ojca na wzór Jezusa, gdy żyjemy naszym powołaniem, które jest wolą Boga dla nas. Modląc się, pamiętajmy, iż prośba, której motywacja i przedmiot są dobre same w sobie, może nie odpowiadać woli Bożej i nie zostać spełniona. Będzie spełniona tylko wtedy, gdy zgadza się z mądrością i wolą Boga: Jeżeli Pan zechce, jak pisze św. Jakub (Jk 4, 15). Każda prośba o to, by wzrastać w wierze, nadziei i miłości lub stawać się świętym w całym postępowaniu (por. 1P 1, 15) zawsze będzie wysłuchaną, ponieważ, jesteśmy tego pewni, że wolą Bożą jest (nasze) uświęcenie (1Tes 4, 3). Bóg nie może na to nie odpowiedzieć. Ojciec Twój odda tobie, On ci to da. Kiedy? To sekret Jego mądrości. Bądźmy jednak tego pewni.

W poznaniu woli Bożej znajdujemy pełny i całkowity spokój. Wola Boża jest zawsze powiązana z miłością, dobrocią i miłosierdziem, z mądrością i wszechwiedzą Boga, który patrzy na początek i kres naszego życia. On jeden jest nieomylny w układaniu planów.

Stefan Kardynał Wyszyński, Rozważania o modlitwie Ojcze Nasz

 

Życie nasze powinno płynąć z wiary głębokiej we wszystkie prawdy Kościoła naszego. Powinno ono rozwijać się w nas z każdym dniem, ogarniać swym wpływem wszystkie jego szczegóły. W tym duchu wiary należy prostować wszystkie myśli, słowa i uczynki. Jako mieszkanie Trójcy Przenajświętszej jesteśmy u źródła wszelkich łask, stąd ufność bezgraniczna w Ojcowską Opatrzność Bożą i wiara, i ufność w potęgę łaski Bożej, która z nas słabych i grzesznych uczynić może narzędzia swej Opatrzności.

Matka Elżbieta Róża Czacka, Dyrektorium, Grudzień 1925 r.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia, 
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego, 
Opatrzności Boża, drogo do Nieba, 
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw, 
Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski, 
Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra, 
Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych, 
Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników, 
Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych, 
Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie, 
Opatrzności Boża, ukojenie serc, 
Opatrzności Boża, schronienie udręczonych, 
Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia, 
Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych, 
Opatrzności Boża, wsparcie ubogich, 
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot, 
Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.

W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.

Módlmy się: 
Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K : Opatrzności Boża 
W: Czuwaj nad nami

HYMN DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 1. Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska, ma w swej opiece niech się nie troska: W żadnym przypadku ten nie szkoduje, kogo Opatrzność Boska piastuje.

 2. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, ani diament tak trwało wieczny; Jak kto przy Bogu łaskawym stoi, żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.

 3. Niechaj się na mnie i świat oburzy, niechaj me serce w żalach zanurzy; Gdy tylko spojrzy niebieskie oko, wyjdę z tej toni pewnie wysoko.
DZIEŃ 6

Pełnimy na co dzień wolę Ojca, gdy używamy naszej woli zgodnie z wolą i zamiarem Ojca. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Bóg na początku stworzenia mocą swego słowa i siłą swej woli stwarza świat w porządku i harmonii. Człowiek mocą Bożej łaski i swojej woli powinien wprowadzać porządek i harmonię w chaos i bałagan swego małego świata. Winien usuwać to, co blokuje działanie Opatrzności Bożej.

Nie trzeba się oglądać na innych, na tych lub owych, może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili. A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać, i politycy będą musieli się odmienić, czy będą chcieli, czy nie. Nie idzie bowiem w tej chwili w Ojczyźnie naszej tylko o zmianę instytucji społecznej, nie idzie też o wymianę ludzi, ale przede wszystkim o odnowienie się człowieka. Idzie o to, aby człowiek był nowy, aby nastało „nowych ludzi plemię”.

Stefan Kardynał Wyszyński, List Pasterski na Wielki Post, 1967 r.

 

Życie człowieka żyjącego z wiary, choć na pozór często szare i nudne, jest w rzeczywistości pełnym treści i światła. W swoich obowiązkach widzi on wyraz woli Bożej i dlatego stara się je spełnić dokładnie z miłości ku Niemu. Ma drogę jasno wytkniętą przed sobą i dlatego ze spokojem idzie naprzód, nie oglądając się na żadne względy ludzkie. Co za wolność w tej zależności jedynie od Boga. (…) Przeciwności, trudności i wszelkie cierpienia są szczeblami, po których coraz wyżej się ku Bogu wznosi. (…) Do tej pełni życia Bożego wszyscy ludzie są powoływani, nie tylko zakonnicy.

Matka Elżbieta Róża Czacka, Dyrektorium, Laski, 23 lutego 1928 r.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia, 
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego, 
Opatrzności Boża, drogo do Nieba, 
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw, 
Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski, 
Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra, 
Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych, 
Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników, 
Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych, 
Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie, 
Opatrzności Boża, ukojenie serc, 
Opatrzności Boża, schronienie udręczonych, 
Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia, 
Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych, 
Opatrzności Boża, wsparcie ubogich, 
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot, 
Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.

W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.

Módlmy się: 
Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K : Opatrzności Boża 
W: Czuwaj nad nami

HYMN DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 1. Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska, ma w swej opiece niech się nie troska: W żadnym przypadku ten nie szkoduje, kogo Opatrzność Boska piastuje.

 2. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, ani diament tak trwało wieczny; Jak kto przy Bogu łaskawym stoi, żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.

 3. Niechaj się na mnie i świat oburzy, niechaj me serce w żalach zanurzy; Gdy tylko spojrzy niebieskie oko, wyjdę z tej toni pewnie wysoko.
DZIEŃ 7

Bóg jest Miłością. Uświadamiamy sobie, że On ma wobec każdego z nas wspaniały plan miłości, wzywa nas do miłości. Na ten Boży plan miłości Maryja odpowiedziała słowami: Niech mi się stanie według Twego słowa. Maryja powiedziała swoje TAK z poddaniem i radością. Taka powinna być również nasza postawa. Bo zamysł Boga – wola Boża, to coś wielkiego, pięknego, dobrego, coś zbawiennego dla nas.

(…) szczytem moralności chrześcijańskiej jest nauka o miłości nieprzyjaciół. „Zło dobrem zwyciężaj” – a więc wydobądź z siebie wszystkie możliwości rozumnej istoty; a gdy ci ich brak, zapożycz się w mocach łaski. Tylko to rodzi postęp moralny, duchowy, społeczny, kulturalny, polityczny. To właśnie świadczy o wielkości człowieka.

Stefan Kardynał Wyszyński, Zapiski Więzienne, 21 stycznia 1951 r.

Pan Jezus, gdy przychodzi do naszych serc, jest wobec wszystkich prawdziwym, ŻYWYM Bogiem-Człowiekiem. Przychodzi do każdego z nas i chce naszej miłości, naszej prostej, ludzkiej przyjaźni... Pod wpływem tej miłości, pod wpływem tej przyjaźni coraz bardziej żyje, coraz bardziej odsłania swoje Bóstwo, coraz bardziej okazuje się kochającym stworzenie swoje Stwórcą, a zarazem najbardziej LUDZKIM Przyjacielem.

Matka Elżbieta Róża Czacka, Notatki, Laski, 10 marca 1930 r.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia, 
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego, 
Opatrzności Boża, drogo do Nieba, 
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw, 
Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski, 
Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra, 
Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych, 
Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników, 
Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych, 
Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie, 
Opatrzności Boża, ukojenie serc, 
Opatrzności Boża, schronienie udręczonych, 
Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia, 
Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych, 
Opatrzności Boża, wsparcie ubogich, 
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot, 
Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.

W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.

Módlmy się: 
Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K : Opatrzności Boża 
W: Czuwaj nad nami

HYMN DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 1. Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska, ma w swej opiece niech się nie troska: W żadnym przypadku ten nie szkoduje, kogo Opatrzność Boska piastuje.

 2. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, ani diament tak trwało wieczny; Jak kto przy Bogu łaskawym stoi, żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.

 3. Niechaj się na mnie i świat oburzy, niechaj me serce w żalach zanurzy; Gdy tylko spojrzy niebieskie oko, wyjdę z tej toni pewnie wysoko.
DZIEŃ 8

Wierzymy, że Bóg jak dobry Ojciec myśli o nas i troszczy się o każdy nasz dzień, ale doświadczamy jak trudno w chwili cierpienia, choroby, próby, powiedzieć: Ojcze, bądź wola Twoja. Najtrudniej jest przyjąć wolę Bożą w cierpieniu. Trzeba się często wraz z Jezusem modlić w Ogrójcu, zmagać wewnętrznie. Światłem i oparciem w takich godzinach jest modlitwa: Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie (Łk 22, 42).

A Was, cierpiących, Bóg kocha i miłuje w szczególny sposób. Jest pewne, że przez cierpienie się oczyszczacie i doznajecie większej miłości Bożej. To, czego szczególnie w tym okresie, pragnie od nas Dobry Bóg i co nam nieustanie przypomina, powiedziane jest w liturgii – „pokutujcie i wierzcie Ewangelii”. Cierpienie jest Waszą pokutą.

Stefan Kardynał Wyszyński, Przemówienie na Wielki Post do chorych, 13 marca 1976 r.

 

Jedną z tych wartości, którą jedynie mądrość płynąca z Boga ocenić umie, jest cierpienie. Cierpienie wstrętne naturze człowieka, bez którego jednak nie może być mowy o świętości. Cierpienie płynące na nas z miłości Bożej, przyjęte przez nas z poddaniem się woli Bożej i z miłości ku Niemu, zlewa na duszę pokój i radość, te dwa owoce Ducha Świętego, „których świat nie dawał” i dać nigdy nie może.

Matka Elżbieta Róża Czacka, Dyrektorium, Laski, 4 sierpnia 1928 r.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia, 
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego, 
Opatrzności Boża, drogo do Nieba, 
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw, 
Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski, 
Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra, 
Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych, 
Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników, 
Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych, 
Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie, 
Opatrzności Boża, ukojenie serc, 
Opatrzności Boża, schronienie udręczonych, 
Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia, 
Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych, 
Opatrzności Boża, wsparcie ubogich, 
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot, 
Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.

W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.

Módlmy się: 
Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K : Opatrzności Boża 
W: Czuwaj nad nami

HYMN DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 1. Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska, ma w swej opiece niech się nie troska: W żadnym przypadku ten nie szkoduje, kogo Opatrzność Boska piastuje.

 2. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, ani diament tak trwało wieczny; Jak kto przy Bogu łaskawym stoi, żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.

 3. Niechaj się na mnie i świat oburzy, niechaj me serce w żalach zanurzy; Gdy tylko spojrzy niebieskie oko, wyjdę z tej toni pewnie wysoko.
DZIEŃ 9

W naszym zwykłym życiu doświadczamy różnych opatrznościowych wydarzeń, cierpień i prób, doświadczamy niepowodzeń, które są potrzebne, aby Bóg, który jest Ojcem, jest Miłością, mógł do nas mówić także poprzez cierpienie i niepowodzenie. Bóg może przyzwolić na wiele doświadczeń, bo widzi dalej, niż sięga nasze, nawet największe duchowe zaufanie.

We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy radość.
Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu.

Stefan Kardynał Wyszyński, W stulecie Powstania Styczniowego, 26 stycznia 1963 r.

(Bóg) w cudowny sposób ratuje w najcięższych chwilach, gdy wydaje się, że wszystko stracone i znikąd nie widać pomocy. Opatrzność Jego żywi i przyodziewa wszystkich (…). Wszystko jest „dziełem rąk Jego”. Jemu, ukrytemu w nas i wśród nas, cześć i chwała na wieki wieków.

Matka Elżbieta Róża Czacka, Dyrektorium, Laski, 18 stycznia 1930 r.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia, 
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego, 
Opatrzności Boża, drogo do Nieba, 
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw, 
Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski, 
Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra, 
Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych, 
Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników, 
Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych, 
Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie, 
Opatrzności Boża, ukojenie serc, 
Opatrzności Boża, schronienie udręczonych, 
Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia, 
Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych, 
Opatrzności Boża, wsparcie ubogich, 
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot, 
Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.

W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.

Módlmy się: 
Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K : Opatrzności Boża 
W: Czuwaj nad nami

HYMN DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 1. Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska, ma w swej opiece niech się nie troska: W żadnym przypadku ten nie szkoduje, kogo Opatrzność Boska piastuje.

 2. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, ani diament tak trwało wieczny; Jak kto przy Bogu łaskawym stoi, żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.

 3. Niechaj się na mnie i świat oburzy, niechaj me serce w żalach zanurzy; Gdy tylko spojrzy niebieskie oko, wyjdę z tej toni pewnie wysoko.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 30.03.2016/Nr 704/D/2016.

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej