Litania do św. Józefa Sebastiana Pelczara

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami,

Święty Józefie Sebastianie – módl się za nami,
Gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu
Natchniony głosicielu tajemnicy Serca Jezusowego
Krzewicielu czci Niepokalanej Dziewicy
Gorliwy czcicielu i miłośniku Matki Bożej Królowej Polski
Wierny synu Kościoła
Wzorze teologów
Niestrudzony pasterzu diecezji
Budowniczy życia duchowego
Przewodniku na drodze świętości
Dobry synu Ojczyzny
Nauczycielu jedności w narodzie
Siewco braterskiej miłości
Apostole odnowy moralnej
Patronie dobrych wyborów życiowych
Wzorze niezachwianej wiary
Wzorze wierności łasce kapłaństwa
Wzorze bogomyślnej pracowitości
Niestrudzony pielgrzymie do sanktuariów Pańskich i Maryjnych
Tercjarzu Zakonu świętego Franciszka
Założycielu rodziny zakonnej
Troskliwy ojcze dusz ci powierzonych
Opiekunie ubogich
Obrońco pokrzywdzonych
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Wspieraj nas nieustannie, święty Józefie Sebastianie.
O. Abyśmy umocnieni Twoim przykładem mogli osiągnąć chwałę nieba.
 
Módlmy się: Boże, miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa – źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych sióstr i braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie
Kraków, 12.12.2012 r., Nr 3706/2012
+ Grzegorz Ryś, wik. gen., ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej