Litania do bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Kyrie eleyson, Chryste eleyson, Kyrie eleyson

Ojcze Stworzycielu, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu, zmiłuj się nad nami
Duchu Uświęcicielu, zmiłuj się nad nami

Jezu Dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo Matko Chrystusa – módl się za nami
Królowo Rodzin – módl się za nami
Święty Józefie, Opiekunie Jezusa – módl się za nami

Najświętsza Rodzino z Nazaretu – módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko Siedliska – módl się za nami
Chlubo ziemi mazowieckiej – módl się za nami
Jaśniejąca darami natury i łaski – módl się za nami
Wzorze doskonałej komunii z Jezusem – módl się za nami
Idąca za Dobrym Pasterzem – módl się za nami
Oddana Maryi – módl się za nami
Jezusowi oddana na wieki – módl się za nami
Zawierzycielko Opatrzności – módl się za nami
Szukająca chwały Bożej – módl się za nami
Poddana Bożej Woli – módl się za nami
Wsłuchana w natchnienia Ducha – módl się za nami
Przykładzie męstwa w przeciwnościach – módl się za nami
Miłosierna wobec maluczkich – módl się za nami
Wierna Córko Kościoła – módl się za nami
Założycielko i Matko Zgromadzenia – módl się za nami
Szafarko życiodajnego słowa – módl się za nami
Ukryta w cieniu Jezusa – módl się za nami
Tarczo modlitwy za papieży – módl się za nami
Lampo opatrzona oliwą miłości i wiary – módl się za nami
Apostołko Królestwa Bożej Miłości – módl się za nami

Błogosławiony Darze Kościoła dla rodziny – módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się:
Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza szczególnym charyzmatem życia według wzoru Najświętszej Rodziny z Nazaretu, udziel nam tej łaski, abyśmy za Jej przykładem umieli budzić w rodzinach chrześcijańskich  pragnienie życia godnego ich powołania, dla większej chwały Twojej i dla rozszerzania Twego Królestwa na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej