Nowenny i litanie

Kalendarz wspomnień Świętych i Błogosławionych Opatrznościowych

Św. Józef Sebastian Pelczar » bł. Klara Ludwika Szczęsna » św. Andrzej Bobola » św. Stanisław Papczyński » św. Urszula Ledóchowska » św. Brat Albert » bł. Edmund Bojanowski » św. Maksymilian Maria Kolbe » św. Zygmunt Szczęsny Feliński » św. Faustyna Kowalska » bł. Honorat Koźmiński » bł. Jerzy Popiełuszko » św. Jan Paweł II » bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Nowenna do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Faustyny

Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz – wierzę w Ciebie! » Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem – ufam Tobie! » Opatrzności Boża, która jako Matka najtroskliwsza zaspakajasz na każdy dzień wszystkie potrzeby swych dzieci – kocham Cię, uwielbiam Cię, powierzam się Tobie!

Nowenna do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Brata Alberta

Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz – wierzę w Ciebie!
Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem – ufam Tobie!
Opatrzności Boża, która jako Matka najtroskliwsza zaspakajasz na każdy dzień wszystkie potrzeby swych dzieci – kocham Cię, uwielbiam Cię, powierzam się Tobie!
Opatrzności Boża czuwaj nad nami!

Nowenna do św. Jana Pawła II

Boże i Ojcze, nawrócić się do Ciebie, to odnaleźć Twoje Miłosierdzie, tę miłość cierpliwą i łaskawą, która w Tobie nie zna miary. Nieskończona jest Twoja gotowość przebaczania nam naszych grzechów, bo też niewysłowiona jest ofiara Twojego Syna.
Dziękujemy Ci, Boże, żeś niestrudzonego świadka i apostoła Twego Miłosierdzia, Świętego Papieża Jana Pawła II ukoronował chwałą świętych i pozwolił nam cieszyć się jego orędownictwem w niebie.

Nowenna do Opatrzności Bożej

Nowenna do Opatrzności Bożej przed XIII Świętem Dziękczynienia.
Czas trwania nowenny: 29 maja – 6 czerwca.

Nowenna do bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Boże jedynie dobry i łaskawy, spraw przez nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych, a szczególnie Błogosławionego księdza Jerzego, abym dostąpił łaski, o którą proszę.
Błogosławiony Księże Jerzy, Ciebie proszę o wstawiennictwo u Boga i Ojca naszego, abym został wysłuchany w mojej potrzebie.

Nowenna do św. Faustyny Kowalskiej

Święta Faustyno, uproś mi łaskę coraz głębszego wnikania w tajemnice miłosierdzia Bożego w dziele stworzenia, zbawienia i chwały, abym jak Ty dawał ją poznać całemu światu.
Święta Faustyno, naucz mnie przebywania z Panem we własnej duszy, słuchania Jego głosu i przeżywania z Nim wszystkich chwil życia. Uproś mi łaskę kontemplacji Miłosierdzia Bożego w codzienności.

Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego

Święty Maksymilianie, zapalony miłością Boga, opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy, wskazywałeś ludowi Bożemu rozliczne formy apostołowania do zwycięstwa dobra i dla rozszerzenia królestwa Bożego na całym świecie. Uproś nam światło i siłę, abyśmy mogli czynić dobro i pociągać innych do Chrystusowej miłości.

Nowenna do św. Andrzeja Boboli

Boski Założycielu Kościoła świętego, któryś go uczynił „kolumną i utwierdzeniem prawdy”, bo poza nim niepewność i zwątpienie; któryś chciał wszystkich ludzi, Krwią Twoją Najświętszą odkupionych jako Dobry Pasterz w jednej zgromadzić owczarni, bo poza nią tyle niebezpieczeństw czyhających na dusze ludzkie, któryś Kościół Święty w Ciało swe mistyczne ukształtował, by wszyscy z Tobą, Głową tego ciała, złączeni,owoc przynosili na żywot wieczny.

Nowenna za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego

Panie Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który z takim zapałem podjął w założonym przez siebie zakonie dzieło szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Matki Twego Syna, udziel nam tej łaski, byśmy mogli nieustannie Cię wielbić za wielkie rzeczy, które uczyniłeś swoim świętym i pozwól nam wieść życie w stanie przyjaźni z Tobą i nieskalanej czystości.

Nowenna ku czci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Początek nowenny przed wspomnieniem św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – 8 września.
„Przekonany jestem, że zachowując serce niewinne, religię i miłość braterską dla bliźnich, nie zboczę nigdy z drogi prawej; są to moje jedyne, ale nieocenione bogactwa. (...) Mój punkt widzenia – to wiara, chciałbym, aby wszystko, co mi się podoba, co mnie czaruje i zachwyca, miało w niej swój początek.”

Nowenna do św. Brata Alberta

Święty Bracie Albercie, który we wszystkich trudnościach ufałeś bezgranicznie Bożej Opatrzności i nigdy nie doznałeś zawodu, ucz nas ufnego zawierzenia Bogu naszego trudnego dziś i niepewnego jutra. Umacniaj w nas wiarę w nieskończoną Wszechmoc i Miłosierdzie Boże, które ogarnia wszystkich ludzi i cały wszechświat.

Nowenny ze św. Urszulą Ledóchowską

Dzień 1 Prośba o całkowite zawierzenie Sercu Jezusowemu
Dzień 2 Prośba o gotowość niesienia krzyża
Dzień 3 Prośba o coraz większą miłość do Najświętszego Sakramentu
Dzień 4 Prośba o miłość ku Maryi
Dzień 5 Prośba o gorliwość apostolską

Nowenna do bł. Honorata Koźmińskiego

Błogosławiony Ojcze Honoracie – kochający Ojczyznę i zawierzający ją macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej, oręduj za wszystkimi Polakami, aby wzrastali w miłości Boga i w miłości ludzi, budowali wspólne dobro Ojczyzny wprowadzając i umacniając sprawiedliwy pokój w sercach i środowiskach rodzinnych i zawodowych. Uproś dla naszego Narodu odwagę i siłę ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności w trosce o lepsze jutro i o wierność Bogu i Maryi.

Nowenna do bł. Edmunda Bojanowskiego

Błogosławiony Edmundzie, wiele razy dałeś wyraz twej niezachwianej ufności w Bożą Opatrzność. Wyrażając zachwyt nad dobrocią Boga, Jego przewidującym i mądrym prowadzeniem, podejmowałeś zadania po ludzku przekraczające twoje siły.

Nowenna do bł. Marii Franciszki Siedliskiej

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoje: zawierzenie Bożej Miłości, zjednoczenie z Bogiem i wierność, umiłowanie Eucharystii wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę…

Litania do Bożej Opatrzności

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi,
Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia,
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego,
Opatrzności Boża, drogo do Nieba,
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw – zmiłuj się nad nami.

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej