Program „Skrzydła”

W związku z liczną i hojną dotychczasową pomocą dla dzieci ze strony Parafian gorąco zachęcamy do włączenia się w akcję „Skrzydła” prowadzoną przez Caritas. Pomoc dotyczy konkretnego dziecka z Polski potrzebującego regularnego wsparcia materialnego.

Program „Skrzydła” został stworzony, aby pomagać dzieciom, które:

  • nie mogą się uczyć, bo brak im zeszytów, książek lub innego niezbędnego wyposażenia,
  • nie mogą skoncentrować się na nauce, ponieważ są głodne,
  • często chorują i opuszczają lekcje, gdyż nie mają porządnego ubrania czy obuwia,
  • nie mogą wyjechać na wakacje ani wycieczkę szkolną, choć są ciekawe świata i ludzi.

Jeśli chcesz pomóc w takich sytuacjach przyłącz się do Programu „Skrzydła”.

„Skrzydła” to program długoterminowej pomocy dla dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów – które z powodu złej sytuacji materialnej potrzebują materialnego wsparcia. Firma lub osoba prywatna może objąć takie dzieci opieką finansową składając deklarację (do pobrania poniżej) na okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Program zapewnia dyskrecję dzieciom korzystającym z pomocy i pozytywnie wpływa na wizerunek firmy-darczyńcy.

Proponowane pakiety wsparcia dla jednego bądź kilku uczniów:

  • „Skrzydła na co dzień” to pakiet odpowiadający na podstawowe potrzeby dziecka w szkole: dożywianie, wyprawka szkolna, refundacja wycieczek i zorganizowanych wyjść szkolnych.
  • „Skrzydła na przyszłość” to pakiet  zaspokajający potrzeby, które w dłuższej perspektywie wpływają na rozwój dziecka i zachęcają je zdobywania wiedzy: kursy językowe, korepetycje, dokształcanie, dojazd do odległych szkół, koszt zamieszkania na stancji lub w bursie.
  • Istnieje też możliwość udzielenia jednorazowego wsparcia finansowego poprzez wpłatę z dopiskiem: Program „Skarbonka Skrzydeł”.
  • Inne formy pomocy można ustalić indywidualnie w zależności od preferencji sponsora i potrzeb ucznia.

Osoba/firma uczestnicząca w Programie otrzyma potwierdzenie o przekazanej darowiźnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 u koordynator Programu „Skrzydła”  p. Elżbiety Jackiewicz (tel.: 606 695 092; e-mail: ejackiewicz@caritas.pl).

Do pobrania

Dane do przelewu:

Caritas Archidiecezji Warszawskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa
nr konta PKO S.A. 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961
z dopiskiem (odpowiednio): „Skrzydła na co dzień”;  „Skrzydła na przyszłość”; „Skarbonka Skrzydeł”.

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej