Pomoc Caritas Archidiecezji Warszawskiej w 2014 roku

Dzieci

240 dzieci korzystało z zajęć pozaszkolnych w 6 placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) prowadzonych przez Caritas AW w Warszawie. Wsparciem pedagogiczno-psychologicznym objęto także ich rodziców. Na koloniach letnich w 6 ośrodkach w Polsce wypoczywało 1130 dzieci oraz 180 dzieci na zimowisku w  Murzasichlu. W „Programie Skrzydła” 120 dzieci skorzystało z pomocy stypendialnej na zakupy zabezpieczające ich codzienne potrzeby, pomoce szkolne lub opłaty za zajęcia dodatkowe. Ponad 500 dzieci na przełomie sierpnia i września otrzymało komplety podręczników i artykuły szkolne. Łącznie w 2014 roku wsparliśmy 2170 dzieci oraz ich rodziny.

Osoby chore

W Ośrodku Działalności Leczniczej przy Krakowskim Przedmieściu 62 przyjęliśmy 203 pacjentów pod opiekę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz 245 pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową do Hospicjum Stacjonarnego.

W Hospicjum Domowym objęliśmy opieką 587 pacjentów cierpiących na chorobą nowotworową, którzy mogli przebywać w swoich domach.

W ramach działalności Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej świadczyliśmy usługi pielęgniarskie dla 178 pacjentów w ich domach. Opieka miała charakter ciągły, wielomiesięczny.

Łącznie w 2014 r. leczyliśmy 1213 pacjentów ciężko i nieuleczalnie chorych, którym wypożyczaliśmy bezpłatnie specjalistyczne łóżka, koncentratory tlenu, ssaki i inny sprzęt rehabilitacyjny.

Bezdomni

W schroniskach przy ul. Żytniej 1A i ul. Wolskiej 172 w Warszawie przyjęliśmy 629 osób (kobiet i mężczyzn) i zapewniliśmy im całodobowy pobyt, wyżywienie, wsparcie socjalne, psychologiczne, pomoc prawną i duchową. W jadłodajni przy ul. Żytniej 1A wydaliśmy ponad 15 000 ciepłych posiłków dla osób z miasta, niemieszkających w naszych schroniskach. W łaźni 7538 razy umożliwiono kąpiel,  wydano środki czystości, czystą bieliznę i odzież. W magazynie odzieży 28 000 razy wydano odzież i  obuwie. Udzielono 2820 konsultacji psychologicznych. W schronisku przy ul. Wolskiej 172 wykonano nieodpłatnie blisko 9000 zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych. W ramach intensywnego programu wychodzenia z bezdomności 32 osobom bezdomnym udzielono skutecznej pomocy w otrzymaniu mieszkania socjalnego i podjęciu życia na własny rachunek.

Dystrybucja żywności

Za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas  przekazaliśmy w  ciągu 3 miesięcy 2014 roku z programu PEAD, EMBARGO oraz zbiórek przedświątecznych ponad 200 ton żywności osobom najbardziej potrzebującym.

Od grudnia 2014 do lutego 2015 r., przy współpracy z ośrodkami OPS rozdaliśmy 140 ton żywności osobom biednym i bezdomnym w ramach nowego podprogramu FEAD. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu ks. Proboszczów i pracy zespołów Caritas następujących parafii: Katedralnej Św. Jana Chrzciciela, Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie, Św. Szczepana na Mokotowie, MB Anielskiej na Wierzbnie, Św. Krzyża na Trakcie Królewskim, Najświętszego Zbawiciela w Śródmieściu, MB Saletyńskiej w Starych Włochach, MB Fatimskiej na Niedźwiadku, Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie, NMP Królowej Wyznawców na Siekierkach, Dobrego Pasterza na Urlychowie, Św. Wyznawców Rafała i Alberta na Rudzie oraz Św. Trójcy w Błoniu, Św. Maksymiliana Kolbego w Bramkach, Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie, Św. Jadwigi Śląskiej i MB Bolesnej w Milanówku, Św. Anny w Grodzisku Maz., Miłosierdzia Bożego w Grójcu, Św. Małgorzaty w Łomiankach, Św. Prokopa Opata w Błędowie, Św. Anny w Piasecznie, Św. Jadwigi Królowej w Żabieńcu i Św. Mikołaja w Warce.

Bardzo gorąco zachęcamy kolejne parafie, aby włączyły się do Podprogramu 2015 FEAD, który będzie realizowany od 1 maja 2015 do 28 lutego 2016 r., zapewniając jednocześnie PT księży proboszczów oraz PZC o pełnym wsparciu działań przez Caritas AW oraz o przeprowadzeniu spotkań informacyjnych i szkoleń a także nawiązaniu współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu sprawnej realizacji programu.

Inne formy pomocy

905 osób otrzymało indywidualną pomoc w postaci zakupu leków, protez, dofinansowania wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, dofinansowania leczenia specjalistycznego bądź zaspokojenia innych bieżących potrzeb.

Nasze działania były wspierane przez 140 Parafialnych Zespołów Caritas oraz 31 Szkolnych Kół zrzeszających blisko 1500 wolontariuszy.

W 2014 roku wyżej wymieniona pomoc została zrealizowana dzięki dobrej współpracy i współfinansowaniu zadań i projektów przez urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz dzięki hojności darczyńców indywidualnych, firm, instytucji, osób fizycznych odprowadzających 1% podatku, a także dzięki naszej działalności gospodarczej.

ks. Sławomir Opaliński
Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej