1% dla Caritas

Po raz kolejny istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Uzyskane w ten sposób pieniądze trafiają bezpośrednio do potrzebujących!

Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego, która już od 25 lat swoją działalność koncentruje na udzielaniu pomocy najuboższym, zaniedbanym dzieciom, bezdomnym, chorym, niedołężnym i umierającym. W chwili obecnej prowadzi blisko 20 placówek, w których pomoc otrzymują tysiące ludzi.

Przekazane pieniądze przeznaczane są przede wszystkim na pomoc leczniczą (leki i rehabilitację), pomoc dla dzieci (kolonie/zimowiska, podręczniki, program „Skrzydła”), pomoc bytową (media i wyżywienie) oraz dofinansowanie placówek pomocy (świetlice, schroniska, jadłodajnie i hospicja).

Twój 1% podatku oznacza więc wymierną pomoc dla konkretnych osób!

Wypełniając wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

Jeżeli chcemy, aby odpis trafił do Parafii Opatrzności Bożej, należy w PIT podać: nr KRS (KRS Caritas Archidiecezji Warszawskiej – 0000225750) i w poz. 139 wskazać cel, tj. PZC (Parafialny Zespół Caritas) w Opatrzności Bożej Wilanów. Następnie w poz. 140 poprzez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do CARITAS adresu, co umożliwi Caritas Archidiecezji Warszawskiej zadysponowanie środkami na wyznaczony cel.

 

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej