Róża Rycerstwa Niepokalanej pod wezwaniem św. M. M. Kolbego

W czwartek 19 kwietnia została zawierzona przez ks. proboszcza Tadeusza Aleksandrowicza Róża Rycerstwa Niepokalanej pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego na chwałę Boga i Maryi.

Święty Maksymilian podkreślał: Jak bardzo modlitwa różańcowa cieszy Niepokalaną.

Członkowie Róży będą modlili się na stałe w intencjach wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej:

  1. Wynagradzającej za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
  2. Modląc się do Maryi o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej.

Zamierzamy tworzyć następną różę pod patronatem jednego z największych orędowników duchowości Maryjnej, którego relikwie znajdują się w naszej Świątyni – Różę Rycerstwa Niepokalanej pod wezwaniem św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela i pierwszego przełożonego generalnego Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny).

Zgłaszać się można e-mailowo: niepokalana.wilanow@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!

Różaniec należał do ulubionych modlitw św. Maksymiliana Marii Kolbego

Towarzyszył mu na wszystkich etapach życia, zwłaszcza w przeciwnościach, jak sam nie omieszkał wyznać: Trudności piętrzyły się nie do przezwyciężenia. Dużom wtedy odmówił Różańców.

Najpiękniej jednak o potędze Różańca zaświadczył nie teoretycznymi dociekaniami, ale heroiczną postawą w samym środku "piekła XX wieku", w bunkrze śmierci obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Z celi, w której znajdowali się biedacy – zeznał naoczny świadek Brunon Borgowiec – słyszano codziennie głośne odprawianie modlitw, różańca świętego i śpiewy, do których się też więźniowie z sąsiednich cel przyłączali.

Święty Maksymilian był apostołem różańca. Pozostał mu wierny aż do bunkra głodowego, w którym odmawiał go do końca życia. Zmarł w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 14 sierpnia 1941 r., ukazując jego zwycięską moc.

Myśli św. Maksymiliana o różańcu

  • Modlitwa całkiem wzniosła, bo przy jej odmawianiu rozważa się tajemnice wiary.

  • Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to różaniec święty.

  • Dzięki Różańcowi w serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych świta znowu promyk nadziei.

  • Kontemplacja wydarzeń zbawczych przyczynia się do pogłębienia i umocnienia wiary oraz do zdobycia wielu ważnych pouczeń niezbędnych do wzrostu duchowego, prowadzi wiernych do podjęcia innych pobożnych praktyk religijnych i pobudza do zastosowania w swoim życiu natchnionych wskazówek moralnych.

Najważniejszy jednak powód doskonałości Różańca i jego piękno św. Maksymilian dostrzegł w tym, że modlitwa ta sprawia wiele radości Niepokalanej i że Ona sama zachęcała do jej odmawiania podczas słynnych objawień w Lourdes w 1858 r. Święty. Maksymilian podkreślał Ręce Pani pobożnie złożone, a w rękach – różaniec święty... Modlitwa więc, a szczególnie Różaniec – oto zlecenia Niepokalanej dla nas wszystkich.

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej