Do Świątyni zostały wprowadzone relikwie św. Urszuli Ledóchowskiej

Do Świątyni Opatrzności Bożej zostały wprowadzone relikwie Św. Urszuli Ledóchowskiej. Święta Urszula Ledóchowska była wybitnym pedagogiem, dlatego też data wprowadzenia Jej relikwii, 14 października, nie bez przyczyny zbiega się ze świętem Komisji Edukacji Narodowej. Jest to okazja do zaakcentowania niezastąpionej roli, jaką dla teraźniejszości i przyszłości Polski mają do odegrania nauczyciele i wychowawcy.

Uroczystość rozpoczęła się od koncertu poetycko-muzycznego „Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy” – w hołdzie św. Urszuli Ledóchowskiej (zwiastun) w wykonaniu artystów scen warszawskich (scen. i reż. Barbara Dobrzyńska). O godz. 11.00 został wygłoszony wykład prof. dr hab. Katarzyny Olbrycht pt. „Święta Urszula Ledóchowska – uśmiechnięta Patronka wychowania do trudnych czasów”, następnie o godz. 11.30 odbyło się wręczenie nagród ogólnopolskiego konkursu plastyczno-literackiego dla dzieci „Bądźmy niby pióro w ręku Boga”. Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczył ks. kard. Kazimierz Nycz, który wygłosił homilię. W koncelebrze uczestniczyło kilkudziesięciu księży. W uroczystościach udział wzięły siostry ze Zgromadzenia Serca Jezusa Konającego, rodzina św. Urszuli, uczniowie szkół urszulańskich, darczyńcy oraz parafianie i przyjaciele Bożej Opatrzności.

W Świątyni Opatrzności Bożej są już relikwie: św. Jana Pawła II, św. Andrzeja Boboli, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, bł. Edmunda Bojanowskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Stanisława Papczyńskiego.

Modlitwa o przeżywanie codzienności na wzór świętej Urszuli Ledóchowskiej
Wszechmogący Boże, Miłości Przedwieczna, Ty powołałeś święta Urszulę,
aby poszła za Twym Umiłowanym Synem drogą rad ewangelicznych
w całkowitym oddaniu się Chrystusowi i Jego Ciału, którym jest Kościół.
Uczyłeś ją życia w modlitwie, pokorze, pogodzie ducha
i w gorliwej pracy nad szerzeniem królestwa Serca Jezusowego.
Wybrałeś ją jako narzędzie Twojej miłości ku ludziom
przez apostolstwo wychowania i służby najbardziej potrzebującym.
Dałeś jej serce wrażliwe i otwarte dla każdego człowieka,
dla cierpiących i samotnych,

dla pozbawionych nadziei i poszukujących sensu życia.

Prosimy Cię, daj także i nam odwagę i wytrwałość,
abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem
przeżywali naszą codzienność
w duchu miłości i służby Tobie i naszym siostrom, i braciom.
Prze Chrystusa, Pana naszego. Amen
 

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej